Pasz and Pasz

Posypová sůl pro zimní údržbu komunikací

Obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku firmy: „P.H.U.P. „GER-POL“ S.J. A.Będkowski, J. Będkowska“

Nabízíme dodávky volně ložené posypové soli pro údržbu komunikací pocházející z polských solných dolů. Společnost GER-POL již řadu let zaujímá v Polsku čelní místo z hlediska objemu dovezené a distribuované posypové soli. V roce 2007 vstoupila na český a slovenský trh. Hlavní odběratele představují správy a údržby silnic, ředitelství silnic a dálnic a technické služby velkých měst.