Pasz and Pasz

Posypová sůl pro zimní údržbu komunikací - atesty a certifikaty

Naše společnost vlastní tyto atesty a certifikáty

  • ISO 9001:2000
  • ISO 14001:2005
  • Hygienic Certificate (Hygienický atest na sůl na posyp komunikací pro odstraňování náledí)
  • Prohlášení Autorizované zkušební laboratoře o sypných zkouškách