Pasz and Pasz

Posypová sùl pro zimní údržbu komunikací

Hlavní odbìratele pøedstavují správy a údržby silnic, øeditelství silnic a dálnic a technické služby velkých mìst.

Dodáme Vám volnì loženou posypovou sùl pro údržbu komunikací. Posypová sùl obsahuje protispékací pøípravek, garance skladování.

Pro další distributory jsme schopni nabídnout etikety zákazníka vè. dalšího servisu